Om turLister.no

TurLister – en guide til friluftsaktiveteter i Lister

Her finner du turmål og turforslag til fotturer, sykkelturer, badeplasser, friluftsområder, skjærgårdsparken, langrennsløyper med mer.

Om å være på tur – friluftsloven

Allemannsretten gir

  • rett til å gå på tur i utmark, forutsatt at det skjer på en varsom og hensynsfull måte
  • rett til å gå på stier og veier i innmark, så lenge man holder god avstand til hytter, hus, hager og gårdstun
  • rett til å plukke og ta med seg bær, sopp, ville blomster og røtter av ville urter i utmark
  • rett til å gå over snødekt eller frossen åker eller eng fra 15. oktober til 29. april

Allemannsplikten gir

  • plikt til å ferdes sporløst og ikke gjøre skade på natur eller forstyrre dyr og fugler
  • plikt til å ta hensyn til beboere og grunneiers interesser
  • plikt til å ta hensyn til andre du møter på tur
  • plikt til å rydde etter deg – ta med søppel, slukk bål

Utmark er udyrka mark, det meste av skog, fjell og kystområder.

Innmark er hage, gårdsplasser, hus- og hyttetomter eller industriareal. Innmark er all dyrket jord, altså åker, eng og kulturbeite i aktiv bruk.

– Og husk båndtvangen!

Mange blir skremt av hunder – spesielt om våren med kalver, lam og hekketid for fugler.

 

Har du forslag til turer vi burde ha med, forbedringer eller andre innspill?
Send en e-post til lister@friluftsrad.no.

Hilsen Lister Friluftsråd.
Opphavsrett © 2018 Lister Friluftsråd.
Alle rettigheter reservert.