TermsPersonvernregler

Du eier dataene dine. Vi selger ikke dataene dine, noen gang! Vi lagrer bare den informasjonen du gir oss. Vi har etablert våre personvernregler for å forklare hvordan Lister Friluftsråd håndterer dine personlige opplysninger. Disse personvernreglene beskriver hvilke typer informasjon vi kan samle inn fra deg, eller som du kan gi oss når du besøker Lister Friluftsråd – nettstedene eller bruker våre øvrige elektroniske tjenester.

Personvernreglene gjelder informasjon vi samler inn:

(i) gjennom tjenestene våre, og
(ii) i tekst og elektronisk kommunikasjon mellom deg og oss
(iii) skriftlige notater vi gjør relatert til våre tjenester
Personvernreglene gjelder ikke for andre tjenester eller informasjon som samles inn av tredjepartsnettsteder som kan nås via hyperkoblinger på våre sider.

Reglene gjelder for brukere basert i EU, «European Economic Area» (EEA), Sveits og Norge («Utpekte land»): Vi tillater overføring av personopplysninger fra disse landene.

Ved å bruke vår tjeneste, godtar du disse personvernreglene.

INFORMASJON VI SAMLER OM DEG

Vi samler inn flere typer informasjon om besøkende og brukere av tjenestene våre. Vi kan samle inn denne informasjonen enten direkte når du gir den til oss, eller automatisk når du navigerer gjennom nettsteder, ved hjelp av informasjonskapsler.

(a) Vi samler inn og behandler dine personlige data når du kontakter oss, registrerer deg for en tjeneste, sender inn tilbakemelding, deltar i en konkurranse, fyller ut en undersøkelse, eller sender oss kommentarer.

Når du tar i bruk produkter eller tjenester på nettsteder eller en app, kan du også bli bedt om å oppgi personlig informasjon. Avhengig av aktiviteten, er det nødvendig å bruke noe av informasjonen vi ber deg om for å bruke tjenestene (for eksempel å registrere en konto), og noen er frivillige. Hvis du ikke oppgir data når det trengs for en bestemt aktivitet, vil du ikke kunne delta i den aktiviteten.

(b) Vi kan samle inn noe informasjon som ikke i seg selv identifiserer et bestemt individ. Slike opplysninger forteller oss om utstyret ditt, surfinghandlinger og ressursene du får tilgang til og bruker gjennom tjenestene, for eksempel operativsystemet og nettlesertypen. Vi bruker analyser og lignende tjenester, som forklart i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

HVOR VI OPPBEVARER DATA

Ved å sende inn dine personlige data, godtar du overføring, lagring og behandling av dataene dine utenom landet du bor i. Vi gjør det vi kan for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med disse personvernreglene.

For deltakelse i aktiviteter samler vi inn: Navn, adresse, e-postadresse, stedsdata.

Vi lagrer kun følsomme personopplysninger som bruker selv har gitt, og sørger for at disse håndteres forsvarlig. Alle dataene vi lagrer er sikret gjennom 2-trinns autentisering eller sterkere kryptering.

HVORDAN VI BRUKER DIN INFORMASJON

Vi bruker informasjon om deg på følgende måter:

For å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i tjenestene våre
For å utvikle innholdet vårt
For å gi deg informasjon dersom du etterspør det

BRUK OG DELING AV DIN INFORMASJON

Vi deler kun dine personlige opplysninger med tredjeparter på de måtene som er beskrevet i disse personvernreglene. Vi selger ikke, handler, leier eller gir opplysninger til andre, unntatt som angitt her:

(a) Vi tilbyr og støtter noen av våre tjenester gjennom avtaler med tjenesteleverandører og andre tredjeparter. Vi og våre tjenesteleverandører bruker dine personlige data til å betjene våre nettsider og levere tjenester. Vi må for eksempel gi bestillingsinformasjon til tredjeparter som hjelper oss med å levere tjenestene.

(b) Vi vil også videreformidle personopplysninger under følgende omstendigheter: (i) hvis det er påkrevet av politi eller andre rettsmyndigheter, eller å samarbeide med en påkrevet rettslig undersøkelse. (ii) hvis vi har god grunn til å tro at vi er pålagt dette eller har lov til å gjøre det ved lov eller juridisk prosess; (iii) å beskytte våre rettigheter, omdømme, eiendom eller sikkerhet for oss eller andre; (iv) å forsvare eller håndheve våre rettigheter eller forpliktelser; (v) til en tredjepart med ditt forutgående samtykke til å gjøre det; eller (vi) hvis vi har plikt til å utlevere eller dele dine personopplysninger for å håndheve eller anvende avtaler eller avtaler som kan eksistere mellom deg og oss, inkludert disse personvernreglene og vilkårene for bruk. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med sikte på svindelbeskyttelse og reduksjon av kredittrisiko.

(c) I tilfeller der hele eller deler av Lister Friluftsråd bestemmer seg for å endre sitt eierskap eller inngå i en fusjon, forbeholder vi oss retten til å inkludere dine data, inkludert personopplysninger, blant de overførte eiendelene til overtakende eller overlevende selskap.

Oppdatere eller korrigere dine personlige data

Vi tilbyr følgende muligheter for oppdatering eller korrigering av data:

Slett data: Du kan be oss om å slette alle eller noen av dine personlige data (for eksempel hvis det ikke lenger er nødvendig å levere Tjenester til deg).
Endre eller korrigere data: Du kan redigere noen av dine personlige data gjennom kontoen din. Du kan også be oss om å endre dataene dine, hvis noe er feil eller unøyaktig.
Begrenset bruk av data: Du kan be oss om å slutte å bruke alle eller noen av dine personlige data (for eksempel hvis vi ikke har lovlig rett til å fortsette å bruke den) eller for å begrense bruken (f.eks. hvis dine personopplysninger er unøyaktig eller feilaktig lagret).
Rett til å få tilgang til og / eller hente ut data: Du kan be oss om en kopi av dine personopplysninger i maskinlesbar form.

Du kan lese mer om hvordan du gjør disse forespørslene i seksjonene 6 og 7 i disse personvernreglene.
Du kan også kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i § 15, og vi vil vurdere forespørselen din i samsvar med gjeldende lover.

Du kan be om sletting, og rette dine personlige opplysninger ved å sende inn en dataforespørsel ved å skrive til oss på lister@friluftsrad.no.

TILGANG TIL ELLER SLETTING AV DINE PERSONLIGE DATA

Hvis du ønsker å få tilgang til informasjonen vi har om din bruk av og tilgang til tjenester fra Lister Friluftsråd, vennligst be om det ved å skrive til oss på lister@friluftsrad.no. Du kan også be oss om å slutte å bruke alle eller noen av dine personlige data (for eksempel hvis vi ikke har lovlig rett til å fortsette å bruke den) eller for å begrense bruken (for eksempel er dine personlige data unøyaktig eller feilaktig lagret) ved å sende inn en dataforespørsel ved å skrive til oss på lister@friluftsrad.no.

Er din bruker inaktiv i mer enn 18 måneder vil den bli slettet.

VALG VEDRØRENDE KONTROLL AV DINE PERSONLIGE DATA

Du kan logge deg på kontoen din og oppdatere navn, e-postadresse og annen personlig data.

Du har også valg med hensyn til informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene for nettleseren din, kan du kanskje velge å godta alle informasjonskapsler, bli varslet når en informasjonskapsel er angitt, eller å avvise alle informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise alle informasjonskapsler/cookies, kan enkelte deler av websidene ikke fungere skikkelig.

JURIDISK GRUNNLAG FOR LAGRING OG BRUK AV PERSONDATA

Når vi samler og behandler personlig informasjon om deg, skal vi ha juridisk grunnlag for dette. Lovlige grunner inkluderer samtykke (hvor du har gitt samtykke) og «legitime interesser».

Når vi tar utgangspunkt i samtykket til å behandle personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake eller nekte samtykket når som helst. Når vi tar utgangspunkt i legitime interesser, har du rett til å protestere. Hvis du bor i de utpekte landene og har spørsmål om det juridiske grunnlaget for innsamling og bruk av personopplysninger, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlig på lister@friluftsrad.no.

DATASIKKERHET

Tilgang fra deg til kontoen din er tilgjengelig via et passord og / eller unikt brukernavn valgt av deg. Dette passordet er kryptert. Vi anbefaler at du ikke oppgir passordet ditt til noen, at du endrer passordet ditt ofte ved hjelp av en kombinasjon av bokstaver og tall, og at du sikrer at du bruker en sikker nettleser. Vi kan ikke holdes ansvarlig for aktivitet som skyldes din egen forsømmelse for å beskytte sikkerheten til ditt passord og brukernavn. Hvis du deler datamaskin med noen, bør du alltid logge deg ut av kontoen din når du er ferdig, for å forhindre tilgang til informasjon for andre brukere av datamaskinen.

Vennligst oppgi til lister@friluftsrad.no så snart som mulig dersom brukernavnet eller passordet ditt er misbrukt eller kan ha kommet på avveie.

Dessverre kan ingen dataoverføring via internett eller et trådløst nettverk garanteres å være 100% sikker. Som et resultat av dette, anerkjenner du at: (a) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på internett som er utenfor vår kontroll, selv om vi streber etter å beskytte dine personlige data. (b) Sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og oss gjennom dette nettstedet, kan ikke garanteres, og vi har ikke noe ansvar for deg eller noen tredjepart for tap, misbruk, avsløring eller endring av slik informasjon; og (c) slik informasjon og data kan bli vist eller manipulert i transitt av en tredjepart.

Om vi mot formodning får mistanke om at sikkerheten til dine personlige data i vår kontroll kan ha blitt kompromittert, vil vi prøve å varsle deg. I den utstrekning du har oppgitt oss e-postadressen din, kan vi varsle deg via e-post, og du godtar at vi bruker e-post som et middel til slik melding. Hvis du foretrekker at vi bruker en annen metode for å varsle deg i denne situasjonen, kan du kontakte oss på lister@friluftsrad.no med den alternative kontaktinformasjonen du vil bruke.

INFORMAJONSKAPSLER OG ANDRE TEKNOLOGIER

Når du bruker våre nettsider, kan vi bruke informasjonskapsler og andre teknologier for å lette og tilpasse bruken av tjenestene våre. Lær mer om valgene dine angående bruken av disse teknologiene og om vårt svar på «ikke spor» -signaler i vår informasjonskapsel.

ENDRINGER AV PERSONVERNSREGLER

Det er vår policy å legge inn eventuelle endringer vi gjør i våre personvernregler på denne siden (med varsel om at personvernreglene er oppdatert på nettsidene). Datoen da personvernreglene sist ble oppdatert, er skrevet øverst på siden. Du er ansvarlig for at vi har en oppdatert aktiv og leverbar e-postadresse for deg, og for jevnlig å besøke våre nettsider og denne personvernreglene for å sjekke om eventuelle endringer.

Din fortsatte bruk av tjenestene vi tilbyr etter slike endringer, vil utgjøre din avtale til de oppdaterte vilkårene for den endrede personvernreglene.

HVORDAN KONTAKTER DU OSS MED SPØRSMÅL?

Hvis du har spørsmål eller klager angående disse personvernreglene, vennligst kontakt oss på lister@friluftsrad.no.

Du kan også nå oss via fysisk post på adressen nedenfor:

Lister Friluftsråd
Nordberg Fort
4560 Vanse