Fra Ådneram til Svartevatn

Gradering: Krevende
Avstand: 32,0 km t/r 
Minste høyde: 592 m ved Ådneram
Største høyde: 921 m ved Svartevatn

Registrer turen i krysset ved Finnane