Laks og sjøørret. Kontaktinfo – Dalane miljø og ressurslag (930 06 880), Joker Åna-Sira (38 37 21 66). Spesielle regler, se www.dalafisk.no