Den ytterste av de store strendene på Lista er en nydelig bukt med finkornet sand. Rikt fugleliv og noe vindutsatt. Parkeringsplass og toalett. Benker og bålplass.

Kyststien går rundt bukta og fortsetter ut på Tjørveneset og Marka i hver sin ende.