En idyllisk stabbesteinsvei som nærmest er hugget inn i fjellsida langs Framvaren.

Gradering: Middels
Lengde: 8,4 km (t/r)
Adkomst: I Kjerringdalen, i nærheten av Bøen gård, rett ved munningen av Ravneheitunnelen eller ved Straumen bru

Registrer din tur der veien går i den bratteste fjellsida

Detaljert info