Ørret, bekkerøye og røye.

Ved Budalsvatnet er den ingen krav til fiskekort.

7 km gange.

Fiskeregler i ferskvann