Ørret og røye. Ved Djupvikvatnet er den ingen krav til fiskekort. Fiskeregler i ferskvann