Ørret. Kontaktinfo – Thorbjørn Dunsæd (38 37 63 13). Bratt rundt vannet, vanskelig å fiske fra land. Fiskeregler i ferskvann