Badehuset ligger i gangavstand fra sentrum. Anlegget er todelt: På den ene siden er det en liten badestrand med grunt vann for de minste. Den andre delen er beregnet på de som kan svømme. Selve huset har toalettanlegg og omkledningsrom. Stupetårnet er 10 m høyt.
Ved siden av badeplassen er der også en sauna som er offentlig og tilgjengelig for alle. Mer info på www.farsundbadehus.no