Sjøfiske, fra Feda og innover mot Kvina, på vest-siden.

Fiskeregler i saltvann.