Ørret: SMS, info hos Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Et lite stykke å gå.