Flott tur opp på Fjotlandsfjellet

Gradering Middels

Lengde 1,1 km en vei

Stigning 250m

Adkomst Ta inn til Eftestøl etter Fjotland Kirke. Følg veien inn 2 km og like etter toppen av en lang bakke finner du parkeringsplass og en sti. Følg denne opp til toppen. Alternativ vei er på baksiden og kan gåes som en rundtur.