På rundturen til Skjolnesveden kommer man forbi Geitfjellet der det var en bygdeborg fra jernalderen.

https://kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/32880