Ørret: Kjøp av fiskekort: Kontaktinfo – Birkeland handelslag Joker (38 34 87 55) Fiskeregler i ferskvann