Ved Hakevatn er den ingen krav til fiskekort. Fiskeregler i ferskvann