Ferskvann med verdier som både hekkeplass, rasteplass og overvintrings plass for et bra utvalg av arter.

Fugleobservasjonsbu.

Detaljert info