Ørret: Kontaktinfo – Kjell Stene (974 86 568), Lars Olav Støve (905 55 178), Svein Jarle Bruseland (902 53 906). Fiskeregler i ferskvann