Halvåpen bukt med sandstrand.

Fungerer best på sørøstlige og sørvestlige vinder for vindsurf og kiting.

Kan fungere for bølgesurfing etter sterkere sørlige vinder.

Fuglefredningsområde i begge ender av bukta.

Detaljert info