Øya i Sirdalsvannet med sagn etter Snorre fra 900-tallet om Dronning Astrid som gjemte seg her medt sin sønn og tronarving Olav Tryggvason.

Brygge i flere etasjer, fortøyningsbolter, gapahuk, toalett, bålplass og teltplass.

Eneste øy i Sirdalsvannet. Sagnet om Dronning Astrid som rømte vestover til sitt hjemsted da hennes mann og småkonge i Viken, Tryggve Olavsson ble drept. Hun skal i følge Snorre ha gjemt seg på ei øy for å føde tronarvingen Olav Tryggvason, som senere ble en innflytelsesrik konge. Snorres beskrivelse, sammen med et gullfunn på Øksendal rett på østsiden av Sirdalsvannet tyder på at det var Holmen i Sirdalsvannet som var Olav Tryggvasons fødested.