Rundtur fra Lauen til Hovvatnsrinnan via Bakken

Gradering Middels

Lengde 7,5km på hele runden. 3km fra Lauen, 4,5km via Bakken

Stigning 270m

Adkomst Parkering ved rundkjøring til Terje Lauen. Fra rundkjøring går du ned til Hundsdalen og tar inn til høyre opp Lidraget. Når du kommet til Bakken. Følg «røddevei» mot Høge Varden og tar av til høyre på Sletthei ved slikt. Turpostkasse på toppen.