Beskyttet bukt med sandstrand.

Fungerer best på sørlige vinder.

Lite bølger, kan være tilnærmet flatt vann.

Fuglefredningsområde fra midten av ytre bukt og utover på Einarsnes.

Detaljert info