Padletur fra Farsund sentrum, over til Skjolnes, krysse over leia til Langøy og innover Indre Spindsfjorden til Kveldsundet.

Fint å gå i land flere steder på Langøy, både i Kjellviga og Skudeviga eller i Kveldsundet.

Retur samme vei eller langs Spindslandet og via sentrum når det er forhold til det.

Kajakkbrygga ved båthusene i Lauervika er et godt utgangspunkt.