Ørret: Mye fisk. Fritt fiske. Ingen krav til fiskekort! Fiskeregler i ferskvann