Klovsteinen er et naturfenomen oppe på heia øst for Tonstad i Sirdal.
Turstolen på vei opp er en fin plass å ta en pause. Registrer turen ved Klovsteinen!

Gradering: Middels
Lengde: 3,6 km (t/r) fra parkeringsplass til Klovsteinen
Adkomst: Fra Tonstad via Høgåsvegen forbi kraftstasjonen. I enden av vegen starter den merka stien

Detaljert info