Lett tur til fin utsikt over en av Mandalsvassdragets få fosser som er uberørt. Merka sti fra Sveindal museum. Tur i småkupert terreng til til et av de få gjenværende vannfallene i Mandalselva som ikke er regulert. Stien går først gjennom kulturmark, så gjennom lauvskog og furuskog. Det kan være vått enkelte steder. Fossen har en fallhøyde på ca 5 meter og er praktfull ved stor vannføring. Vær oppmerksom på glatte fjell nær vannet.

Gradering: Enkel

Lengde: 2 km t/r

Stigning: 20 m

Adkomst: Parkering og turstart ved Sveindal museum, som er skilta fra FV42.

Start med å gå opp bakken fra museet. Her er det skilt inn stien, først over et beiteområde, gjennom et hogstfelt og videre i skogsområde ut til fossen.

Stien er merka med blå farge. Noen fuktige partier på stien, husk godt fottøy!