Laks: Kjøp av fiskekort: Kontaktinfo – MX Sport Kvinesdal (38 35 05 04), Kvina Elveeierlag.

Kvinesdal JFF.

Til Rafossen, eget kart ved kjøp av kort.

Fiskeregler i ferskvann