Friluftsområde ved Korshamn på vestsiden av midtre Revøy, sør for innløpet til Langevågen.

Tilrettelegging:
Steinbrygge med HC-tilpasning og båtrampe. Gressplen, bord, benker og grill. Toalett, teltplass.

Adkomst:
Tilgjengelig fra bilvei.

Egnethet:
En smal bukt rett ved Korshamn med mange fasiliteter.