Ørret og bekkerøye. Ved Langevatnet er den ingen krav til fiskekort. Fiskeregler i ferskvann