Fuglestasjon og knutepunkt for trekkfugler.

Norges mest artsrike fuglelokalitet med over 330 arter registrert.

Detaljert info