Ørret, røye og sik. Ved Lundevatnet er den ingen krav til fiskekort.

Fiskeregler i ferskvann