Månen mellom Skomrak og Åvitsland er et lett og fint turmål nær Lyngdal sentrum.
Registrering/sjekk inn: Ved turstolen

Gradering: Enkel

Lengde: Rundtur: 4,6 km. Fra Rosfjord: 2,2 km

Adkomst: Parkering ved Sørlandsbadet eller ved siden av China Palace Restaurant på Rosfjord. Gangvei til Skomrak eller opp Åvitslandsveien. Mindre parkeringsplasser der stien starter både på Skomrak og Åvitsland.

Detaljert info