Ørret. Kontaktinfo – Thorbjørn Dunsæd (38 37 63 13). Bomveg, mye smått. Fiskeregler i ferskvann