Ørret, muligens bekkerøye: Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Minimum en time å gå, ligger ved merket sti mot Kvinen turiststasjon.