Ved utløpet av Lygna.

Elvedelta.

Våtmarksfugler. Stokkand og laksand.