Fra Nesheimsanden er det 4,5 km sammenhengende sandstrand østover til Havik. Kyststien går gjennom det vakre sanddynelandskapet og Nasjonal sykelrute nr 1 passerer mellom stranda og travbanen. Det er laget en parkeringsplass ved Nesheim rett før brua over Åna.