Ørret: Kjøp av fiskekort: Kontaktinfo – MX Sport Kvinesdal (38 35 05 04), Coop Marked Storekvina (38 35 45 73) , Coop Marked Kvinlog (38 35 51 16), Knaben Landhandel (38 35 58 64) Nord for Rafossen, eget kart ved kjøp av kort. Fiskeregler i ferskvann