Runeinnskrifter fra Bronsealderen i særdeles vakkert kulturlandskap mellom Jølle og Nordberg.

Godt tilrettelagt med parkeringsplass, turvei og informasjonstavler.