Sellegrod er et naturreservat med Norges sørvestligste forekomst av alm og lindeskog.

Området ligger i en bratt fjellside ned mot fjorden.

Detaljert info