Ørret. Kjøp av fiskekort: Kontaktinfo – Turistkontoret for Flekkefjord og Kvinesdal (38 32 69 95), Egenes Camping (38 32 01 48), G-Sport Flekkefjord (38 32 23 36), Grønnes marina (909 90 100), Frivilligsentralen (941 48 944). Egner seg for familier. Fiskeregler i ferskvann