Ørret. Ved Skarvetjønn er den ingen krav til fiskekort. Fiskeregler i ferskvann