Skogen – Nordmannsvegen

Lengde: Fra Øvre Ågedal til Skogen er det 3,3 km, hele rundturen er 7,4 km.

Adkomst: Fra Byremo, kjør ca 2 km mot Foss, sving av til Ågedal, ca 1 km, deretter rett frem på grusvei ca 300 m til skogsbilvei og lasteplass for tømmer. Grei parkeringsplass der bilveien slutter – og går over i traktorvei. NB: Se til at parkeringen ikke hindrer ferdsel for maskiner og biler. 

Gradering: Middels, pga lengden. Turen har litt stigning i starten, ellers er den ganske slak og lett å gå. Noen myrer må passeres, godt fottøy anbefales!