Statlig sikret friluftsområde mellom Kvås og Konsmo.

Stor parkeringsplass, skiltet fra vei.

Området er foreløpig lite tilrettelagt, her er det så godt som kun urørt natur og en sti fra parkerings plassen og inn til en grillhytte.

Stien går over en del myr-partier, så godt fottøy anbefales. Det er lagt gangbaner på de fuktigste partiene.

Om vinteren kjøres det skiløype inn, om det er snø til det.

Skiløype kjøres om vinteren