Kort rundtur i kystheilandskapet mellom Austad og Epledal med god utsikt.

Gradering: Middels
Lengde: Hele runden er 2,5 km
Adkomst: Fra Lyngdal kjører man mot Korshavn og tar av mot Epledal. Etter 1 km går en vei opp til høyre. 250 meter inn denne veien tar stien av til høyre

Detaljert info