Unik våtmark med stor takrørforekomst.

Viktig habitat for trane, rikser, kjerrhauker, gresshoppesanger og sivsanger.

To observasjonstårn, ypperlig for nattsangerutflukter.

Detaljert info