Ørret: SMS, info hos Turistinformasjonen, Kvæven (38 37 93 30). Et lite stykke å gå.