Tursti til to fine utsiktspunkter over Kirkehamn på Hidra.

Gradering: Middels
Lengde: 2,2 km t/r fra parkeringsplassen
Adkomst: Nær Kirkehamn på Hidra starter stien fra veien opp fra Kirkehamn mot Ulland og Hidra skole. Nærmeste parkeringsplass er oppe ved veikrysset inn mot Ulland

Detaljert info