Ørret, muligens bekkerøye: Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Minst en time å gå.