Rullesteinstrand med mulighet for sjøfiske fra land.

Værutsatt område, spesielt med vind vestfra.

Fiskeregler i saltvann.